تبلیغات
مهندسی برق - افزایش عمر هادیهای آلومینیومی خطوط انتقال و توزیع هوایی در نواحی ساحلی و صنعتی
مهندسی برق

افزایش عمر هادیهای آلومینیومی خطوط انتقال و توزیع هوایی در نواحی ساحلی و صنعتی

دوشنبه 13 بهمن 1393

نویسنده: امین بیات | طبقه بندی:خطوط انتقال و توزیع، 

افزایش عمر هادیهای آلومینیومی خطوط انتقال و توزیع هوایی در نواحی ساحلی و صنعتی مقاومت بسیار مناسب آلومینیوم در برابر خوردگی بخاطر تشكیل یك لایه اكسیدی بسیار نازك و مقاوم روی سطح آن است. علاوه بر این ، برخی از آلیاژهای آلومینیوم نظیر آلیاژهای سری 5XXX )منیزیم‌دار) به منظور بهبود مقاومت در برابر خوردگی در محیطهای نمك‌دار (محیط‌های ساحلی نزدیك دریا) و برخی آلیاژهای سری 6XXX به منظور كاربردهای دریایی ، صنعتی و شیمیایی توسعه یافته‌اند. با توجه به تاثیر عناصر آلیاژی بر روی خواص الكتریكی و لزوم محدود كردن میزان این عناصر در هادیهای برق ، معمولاً درصد عناصر آلیاژی مورد استفاده جهت بهبود مقاومت در برابر خوردگی را نمی‌توان در آلیاژهای با كاربرد به عنوان هادی الكتریكی از حد معینی بالاتر گرفت و در نتیجه مقاومت در برابر خوردگی آلیاژهای موجود جهت استفاده در ساخت هادیهای الكتریكی بهتر از آلومینیوم الكتریكی 1350 نیست لذا برای بهبود رفتار خوردگی هادیهای هوایی آلومینیومی و افزایش طول عمر آنها باید از روشهای دیگری استفاده كرد كه در مقاله حاضر به آنها پرداخته می‌شود.

هادیهای هوایی آلومینیومی را از نظر رفتار خوردگی آنها در برابر آتمسفرهای مختلف ، می‌توان به دودسته اصلی تقسیم‌بندی كرد. دسته اول هادیهایی هستند كه به طور كامل از آلومینیوم یا آلیاژهای آن ساخته شده‌اند (شامل هادیهای ACAR, AAAC, AAC و …). در این دسته از هادیها ، با توجه به یكسان بودن پتانسیل الكتروشیمیایی تمامی اجزاء سازنده ، هیچگونه خوردگی گالوانیكی به وجود نمی‌آید و در نتیجه این نوع سیم‌ها ، تنها در معرض خوردگی‌های آتمسفری (آتمسفرهای صنعتی، ساحلی و …)‌قرار می‌گیرند. با توجه به اینكه مقاومت در برابر خوردگی هیچ یك از آلیاژهای آلومینیومی مورد استفاده در ساخت هادیهای خطوط انتقال نیرو بهتر از هادیهای آلومینیومی خالص نیست ، ‌لذا برای بهبود رفتار خوردگی هادیهای آلومینیومی نمی‌توان از هادیهای آلیاژی استفاده كرد ، هر چند كه با در نظر گرفتن مقاومت در برابر خوردگی بسیار مناسب (تقریباً در حد هادیهای آلومینیومی) هادیهای آلیاژی سری 5005 و 6201 و در نظر داشتن استحكام مطلوب این نوع هادیهای آلیاژی ، استفاده از آنها بجای هادیهای آلومینیومی1350 می‌تواند مزایای فنی- اقتصادی مناسبی به همراه داشته باشد. با توجه به این موارد مناسب‌ترین راه ، بهبود مقاومت در برابر خوردگی این هادیهای تمام آلومینیومی (یا تماماً آلیاژ آلومینیومی (استفاده از پوشش‌های مقاوم به خوردگی و یا استفاده از هادیهای كمپكت است كه البته استفاده از هادیهای كمپكت تنها مقاومت به خوردگی لایه‌های درونی كابل را بهبود می‌بخشد و سیمهای سطحی موجود در كل هادی كه در معرض آتمسفر قرار دارند، به این وسیله محافظت نمی‌شوند. لازم به ذكر است كه میزان خوردگی آلومینیوم درآتمسفرهای معمولی با مقادیر كم‌ نمك‌ها یا آلاینده‌های سولفوری بسیار زیاد است. حتی در آتمسفرهای خورنده نیز عمر هادیهای آلومینیومی بسیار بیشتر از اكثر مواد مهندسی (بخصوص هادیهای مسی یا انواع فولادهای كربنی) است. به عنوان مثال با بررسی‌هایی كه بر روی كاهش وزن نمونه‌های مختلف در كنار دریا صورت گرفته است، مشخص شده كه پس از 8 سال نگهداری كاهش وزن آلومینیوم در حدود 15 درصد كاهش وزن مس و 1 درصد كاهش وزن فولاد معمولی است، ضمن آنكه با افزایش فاصله از نواحی ساحلی دریا، مقاومت به خوردگی نمونه‌های آلومینیومی تا حد زیادی افزایش می‌یابد. با توجه به این مطالب به نظر می‌رسد كه خوردگی هادیهای تمام آلومینیومی عملاً راه‌‍ حل خاصی در صنعت‌برق ندارد و در صورت لزوم می‌توان با استفاده از روشهای متداول حفاظت مواد (نظیر گریس كاری یا استفاده از پوشش‌های مقاوم در برابر خوردگی) ، مقاومت به خوردگی این هادیها را بهبود بخشید. دسته دوم هادیها كه مطالعه رفتار خوردگی آنها در آتمسفرهای مختلف حائز اهمیت فراوان است، هادیهایی هستند كه در آنها سیمهای آلومینیومی به عنوان هادی در جوار یك یا چند سیم فولادی (و یا مواد و آلیاژهای دیگر نظیر Invar به عنوان تقویت‌كننده‌ قرار گرفته باشند (ACSR). محیط‌ها و آتمسفرهای اصلی خورنده برای هادیهای ACSR شامل محیط‌های صنعتی آلوده و نیز نواحی ساحلی دریا هستند. آلودگی‌های صنعتی خورنده عموماً از طریق بارش باران، برف یا همراه رطوبت بر روی هسته فولادی تقویت‌كننده هادیهای ACSR رسوب می‌كنند. بدین صورت پوشش گالوانیزه اعمالی روی این سیم‌های فولادی كه نقش آند فدا‌ شونده را ایفا می‌كند، بتدریج مصرف می‌شود. در این شرایط تقریباً هیچگونه تخریب خوردگی روی سیمهای آلومینیومی اتفاق نمی‌افتد. در این نوع نحوه تخریب هادیهای ACSR ، كاهش خواص مكانیكی سیمهای تقویت‌كننده فولادی فاكتور اصلی تعیین‌كننده عمر مفید كل هادی خواهد بود. در این حالت هیچ علامت مشخصه خارجی تا لحظه تخریب كامل هادی مشاهده نمی‌شود و این نحوه خوردگی را می‌توان خوردگی عمومی آتمسفری هادیهایACSR به حساب آورد. در نواحی ساحل دریا، مكانیزم خوردگی كاملاً متفاوت است. نمك‌های موجود در این محیط‌ها با رطوبت موجود روی كابلها تركیب شده و یك الكترولیت حاوی یونهای كلریدی بین هسته فولادی و سیمهای آلومینیومی هادی ایجاد می‌كند. در این شرایط با توجه به نوع الكترولیت موجود و پتانسیل شیمیایی نسبی آلومینیوم و روی نسبت به یكدیگر، ابتدا پوشش گالوانیزه روی سیم فولادی شروع به خوردگی می‌كند. معمولاً قبل از آنكه كل این پوشش گالوانیزه مصرف شود، حفره‌های كوچكی در آن ایجاد می‌شود كه به سرعت تا مغز فولادی این سیم تقویت‌كننده پیشروی می‌كنند. در اثر این پدیده یك سل الكترولیتی بین فولاد و آلومینیوم ایجاد می‌شود و با توجه به پتانسیل الكتروشیمیایی این دو عنصر نسبت به یكدیگر، اینبار آلومینیوم نقش آند فداشونده را ایفا می‌كند. این امر باعث خوردگی شدید الومینیوم شده و در نتیجه آن مقاومت الكتریكی در این ناحیه از هادی به مرور افزایش می‌یابد. در صورت ایجاد این نوع خوردگی در خطوط ACSR ، عمر مفید آنها بسیار كمتر از حالتی خواهد شد كه آنها را تنها در محیط‌های آلوده صنعتی قرار داد چرا كه در نواحی صنعتی خوردگی هسته فولادی بسیار آهسته‌تر پیشروی می‌كند. نكته مهم دیگر در مورد خوردگی گالوانیكی سیمهای ACSR در آتمسفرهای ساحلی، قابل تشخیص بودن چشمی این نوع خوردگی است به طوری كه به مرور زمان قسمتهای خورده شده از هادی به صورت پودرهای سفید‌رنگی كه اغلب با افزایش حجم همراهند، روی سطح دیده می‌شوند. عمر مفید كابلهای ACSR كه در معرض این نوع خوردگی قرار گیرند، به وسیله سرعت خوردگی الكترولیتی آلومینیوم مشخص می‌شود. مناسب‌ترین روشهای بهبود مقاومت در برابر خوردگی هادیهای آلومینیومی هوایی با توجه به كلیه اطلاعات ذكر شده تاكنون در مورد انواع هادیهای آلومینیومی و مكانیزم خوردگی آنها در محیط‌های مختلف، مناسب‌ترین روشهای مقابله با خوردگی این هادیهای هوایی را می‌توان به صورت زیر خلاصه كرد. بدیهی است كه بر اساس نوع هادی مورد نظر (ACSR, AAC یا …) ، شرایط و آتمسفر احاطه‌كننده سیمها و پارامترهای فنی و اقتصادی مختلف، هر یك از روشهای ارایه شده می‌تواند انتخاب شود، اما استفاده از برخی روشها به تنهایی قادر نیست تا مقاومت به خوردگی اینگونه سیم‌ها را تا حد بسیار زیادی افزایش دهد، بلكه تنها به عنوان یك روش اولیه برای بهبود نسبی مقاومت به خوردگی آنها مطرح است. استفاده از گریس‌های مقاوم در برابر خوردگی در آتمسفرهای خورنده‌ای نظیر نواحی ساحلی یا صنعتی، جهت بهبود مقاومت به خوردگی هادیهای آلومینیومی می‌توان از گریس اندود كردن سیمهای تشكیل‌دهنده این هادیها استفاده كرد. این روش كه هم می‌‌تواند برای هادیهای تمام آلومینیومی و هم برای هادیهای ACSR بكار رود، باعث می‌شود تا تماس بین محیط خورنده و سیمهای هادی كاهش یابد و بعلاوه با جلوگیری از تماس هادیهای آلومینیومی با سیم فولادی در هادیهای ACSR ، از خوردگی گالوانیكی آنها نیز ممانعت بعمل می‌آورد. عملیات گریس اندود كردن سیمهای هادی می‌تواند بر روی كلیه سیمها اعمال شود و یا تنها بخشی از آنها را شامل شود. به عنوان مثال شكل (2) نمایانگر انواع روشهای گریس‌اندود كاری هادیهای ACSR را نشان می‌دهد. نكته بسیار مهم درمورد مواد مورد استفاده جهت گریس‌اندود كردن سیمهای آلومینیومی آن است كه گریس مورد نظر باید پایداری حرارتی مناسبی داشته باشد و بعلاوه حداقل اشكالات را حین پیچاندن و ساخت هادی مورد نظر داشته باشد. به نظر می‌رسد كه با اضافه كردن برخی مواد شیمیایی مناسب بتوان ویژگیهای ضد‌خوردگی و پایداری حرارتی گریس‌ها را بهبود بخشید. استفاده از پوشش‌های مقاوم در برابر خوردگی در برخی موارد هنگامی كه كابلهای توزیع هوایی در محیط‌های خورنده قرار بگیرند، می‌توان آنها را با یك پوشش محافظ برای جلوگیری از خوردگی حفاظت كرد. استفاده از این هادیهای هوایی پوشش‌دار معمولاً برای خطوط توزیع ودر ولتاژهایی تا حد 33 كیلوولت پیشنهاد و عرضه شده است. پوشش این هادیها حاوی كربن سیاه با كیفیت بسیار بالا است تا پایداری مناسبی در برابر اشعه UV داشته باشد، ضمن آنكه پایداری این پوشش‌ها در برابر ولتاژهای بالا نیز ضروری است. این پوشش‌ها معمولاً به عنوان عایق الكتریكی محسوب نمی‌شوند و می‌توان از آنها برای بهبود مقاومت به خوردگی هادیهای AAAC , AAC یا ACSR استفاده كرد. شكل زیر نمونه‌ای از چنین هادیهای پوشش‌داری را نشان می‌دهد. استفاده از هادیهای كمپكت در این نوع هادیها با توجه به تراكم فراوان هادی و عدم نفوذ عوامل خورنده به داخل كابل، مقاومت در برابر خوردگی بهبود می‌یابد. استفاده از پوشش‌های گالوانیزه ضخیم یا آلومینایزینگاین روش را می‌توان برای بهبود مقاومت به خوردگی هادیهای ACSR بكار برد. پوشش‌دهی فولاد با لایه‌های فلزی فدا شونده (گالوانیزه كردن، آلومینایز كردن و…جهت حفاظت آنها از خوردگی امروزه به عنوان یك فرآیند كاملاً شناخته شده و پركاربرد مطرح است، بگونه‌ای كه بیش از نیمی از روی استخراج شده در دنیا برای گالوانیزه كردن فولادها بكار می‌رود. از زمان اختراع روش گالوانیزه كردن در حمام‌های مذاب در حدود 260 سال پیش تا حدود 30 سال گذشته، تقریباً هیچگونه تغییر قابل ملاحظه‌ای در این فرآیند روی نداده و تنها در چند دهه اخیر است كه برخی شركت‌های بزرگ سعی كرده‌اند تا بجای استفاده از روی خالص جهت پوشش دهی فولادها، آلیاژهای این عنصر با دیگر عناصر را بكار برند. بیشتر این فعالیت‌های جدید بر روی آلیاژ‌های روی – آلومینیوم صورت گرفته تا همزمان خواص مطلوب آلومینیوم و روی در پوشش حاصل شود. باتوجه به فعالیت‌های انجام شده امروزه پوشش‌های آلیاژی روی – آلومینیوم (حاوی 95-94 درصد روی و 5-4 درصد آلومینیوم با تركیب نزدیك به نقطه یوتكنیك) به همراه برخی عناصر نادر خاكی، توانسته است ویژگیهای به مراتب بهتری نسبت به پوشش‌های گالوانیزه معمولی ارایه دهد (مقاومت به خوردگی 4-2 برابر)،‌ هر چند كه تولید صنعتی اینگونه پوشش‌ها دچار پیچیدگی‌های بیشتر است. این پوشش‌ها كه تحت نامهای تجاری bezinal، Galfan یا Aluzincمعرفی شده‌اند ، در آزمایشهای خوردگی Salt Spray در محیط‌های مختلف صنعتی ، ساحلی و روستایی مقاومت به خوردگی بسیار مناسبی از خود نشان داده‌اند. این پوشش‌ها علاوه بر مقاومت به حوردگی بالاتر، دارای قابلیت شكل‌پذیری، جوشكاری و حفاظتی بهتری نسبت به پوششهای گالوانیزه معمولی هستند. علاوه بر پوشش الیاژی روی - آلومینیوم، استفاده از پوشش‌های گالوانیزه با كیفیت و ضخامت‌های بیشتر نیز می‌تواند مقاومت به خوردگی هادیهای ACSR را در محیط‌های با خورندگی متوسط بهبود بخشد. به عبارت دیگر، در صورتی كه خورندگی آتمسفر مورد نظر جهت نصب و بهره‌برداری خطوط ACSR بیشتر از آتمسفرهای معمولی باشد، با استفاده از پوشش‌های گالوانیزه ضخیم‌تر (گریدهای B و C مطابق با استاندارد ASTM همزمان با استفاده از روش گریس‌اندود كاری این هادیها، می‌توان تا حد زیادی از مشكلات خوردگی این خطوط كاست. پوشش‌های آلومینایزینگ (AZ) نیز از جمله پوشش‌های بسیار نامطلوب جهت محافظت سیم‌های فولادی موجود در هادیهای ACSR در برابر خوردگی است. اگر چه ضخامت این پوشش‌ها بسیار كم است (حتی كمتر از ضخامت پوشش گالوانیزه گریدهای B و C در استاندارد ASTM ، اما با توجه به یكسان بودن پتانسیل الكتروشیمیایی این پوشش با هادیهای آلومینیومی. سرعت خوردگی آن به مراتب كمتر از پوشش‌های روی (گالوانیزه) است. در صورتی كه كنترل مناسب بر كیفیت و ضخامت این پوشش‌های آلومینایزینگ صورت نگیرد، این پوشش‌ها می‌تواند حین شكل‌دهی سیم‌ها و یا اعمال تنش‌های كاری دچار شكنندگی شوند و لذا قابلیت پوشش‌دهی آنها كاهش خواهد یافت. استفاده از روكش‌های آلومینیومی روی سیمهای فولادی استحكام بالا، هدایت الكتریكی مناسب، مقاومت به خوردگی بسیار مطلوب و تطابق مناسب با سیم‌های آلومینیومی باعث شده است كه سیمهای فولادی Al-Clad شده به عنوان مواد بسیار مناسب جهت ساخت هادی‌های ACSR بكار روند. استفاده از این سیم‌ها بجای سیمهای فولادی متداول باعث افزایش عمر كاری، بهبود خواص الكتریكی و نیز بهبود مقاومت به خوردگی انواع هادیها شده است. با استفاده از این نوع سیم‌ها حین ساخت هادیهای ACSR ، ضمن افزایش مقاومت به خوردگی، وزن هادیها نیز كمتر شده و تلفات انرژی و توان آنها نسبت به كابلهای ساخته شده با هسته‌های فولادی گالوانیزه شده یا آلومینایز شده كاهش می‌یابد. این شرایط سبب شده كه بسیاری از شبكه‌های انتقال و توزیع در نقاط مختلف دنیا از این نوع كابلهای ACSR/AW استفاده كنند. آزمایشهای مختلف انجام شده روی سیمهای فولادی Al-Clad شده نشان داده است كه مقاومت به خوردگی این سیم‌ها تقریباً معادل سیمهای آلومینیومی 1350 است و این امر تقریباً در كلیه آتمسفرهای خورنده صادق است. (شكل 44 نمایانگر رفتار خوردگی سیمهای مختلف در نواحی ساحل دریا پس از 6 سال سرویس این سیم‌ها است. همانگونه كه از این شكل مشاهده می‌شود خوردگی آتمسفری (ساحلی) سیمهای AW و EC بسیار عالی و مشابه است، در حالی كه سیم‌های فولادی گالوانیزه شده پس از گذشت تنها 6 سال بصورت نسبتاً شدیدی خورده شده‌اند. علاوه بر خوردگی عمومی آتمسفری كه در بالا تشریح شد، استفاده از هادیهای ACSR/AW نسبت به هادیهای ACSR معمولی، خوردگی گالوانیكی را نیز كاهش می‌دهد، زیرا در حالتی كه سیمهای فولادی با آلومینیوم روكش شوند، از هر گونه تماس فلزات غیرهم‌جنس ممانعت بعمل آمده و در نتیجه هیچگونه پیل الكتروشیمیایی خوردگی ایجاد نمی‌شود. مزیت اصلی پوشش‌های AW نسبت به پوشش‌های آلومینایزینگ (AZ) ، دسترسی به خلوص بیشتر در پوشش ایجاد شده روی سطح فولاد و نیز ضخامت بسیار بیشتر این نوع پوشش‌ها و در نتیجه بهبود مقاومت به خوردگی آنها است. هنگام استفاده از هادیهای CSR/AWهیچگونه نیازی به گریس كاری هسته فولادی تقویت‌كننده نبوده این امر باعث كاهش وزن، كاهشمشكلات ساخت و كاهش حضور ناخالصی‌های نامطلوب در بین لایه‌های آلومینیومی می‌شود. بسته به نحوه پیچش سیم‌ها و نیز ابعاد نهایی مجموعه به دست آمده وزن هادیهای ACSR/AW در حدود 6-3 درصد كمتر از وزن هادیهای ACSR معادل است، كه این امر باعث كاهش هزینه‌های نصب خطوط مربوط می‌شود. همچنین در بسیاری از موارد نسبت به استحكام به وزن هادیهای ACSR/AW بیشتر از هادیهای با هسته فولادی گالوانیزه شده یا الومینایز شده است، ضمن آنكه با گذشت زمان به دلیل پدیده خوردگی در محیط‌های با آتمسفرهای خورنده كاهش استحكام هادیهای ACSR/AW بسیار كمتر از ACSR است. شكل (5) مقایسه‌ای از استحكام و وزن نسبی سیمهای فولادی Al-Clad شده را با فولادهای معمولی وگالوانیزه شده نشان می‌دهد. كمتر بودن مقاومت الكتریكی كابلهای ACSR/AW از یك طرف باعث كاهش تلفات اهمی آنها می‌شود و از طرف دیگر به دلیل كمتر بودن میزان فولاد بكار رفته در هسته‌های تقویت‌كننده، تلفات مغناطیسی آنها را نیز كاهش می‌دهد. شكل(6) مقایسه‌ای از مقاومت الكتریكی و ضخامت نسبی پوششهای اعمال شده روی سیمهای فولادی Al-Clad شده و گالوانیزه شده را نشان می‌دهد. همچنین شكل (7) كاهش مقاومت الكتریكی و در نتیجه كاهش تلفات خطوط انتقال و توزیع ساخته شده از هادیهای ACSR/AW را در مقایسه با هادیهای معمولی ACSR نشان می‌دهد. همانگونه كه از این شكل دیده می‌شود، با افزایش جریان خطوط (زمانهای پرباری شبكه) تفاوت در مقاومت الكتریكی این دو هادی بسیار بیشتر می‌شود و این حالت بخصوص در زمانهای پیك‌بار شبكه حائز اهمیت فراوان است، ضمن آنكه با كاهش مقاومت الكتریكی در هادیهای ACSR/AW، افت ولتاژ در آنها كمتر شده و نیاز به تجهیزات كنترل‌كننده ولتاژ نیز كمتر خواهد بود. اگر چه عمده مقایسه‌ها در مورد هادیهای ACSR/AW با هادیهای ACSR معمولی صورت می‌گیرد ، اما این نوع هادیها در مقایسه با هادیهای تمام آلومینیومیAAAC ،AAC و ACAR نیز مزایایی دارند كه از جمله آنها می‌توان به استحكام بیشتر (بخصوص استحكام دمای بالا) آنها اشاره كرد. استفاده از هادیهای AAC یا AAAC بجای هادیهای ACSR همانگونه كه در بخش‌های قبلی گزارش بیان شد، مهمترین مشكلات خوردگی در خطوط هوایی انتقال یا توزیع‌ در هادیهای ACSR معمولی روی می‌دهد كه عمدتاً به دلیل خوردگی گالوانیكی اجزاء مختلف تشكیل دهنده این هادیها است. با توجه به این موارد، در بسیاری از موارد می‌توان با جایگزین كردن هادیهای تمام آلومینیومیAAAC, AAC) و (ACAR بجای هادیهای ACSR، از بروز این نوع خوردگی در خطوط مربوطه ممانعت بعمل آورد، هر چند كه این كار می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری لازم برای نصب این خطوط را تا حدی افزایش دهد. عل‌رغم این مساله استفاده از هادیهای تمام آلومینیومی و بخصوص استفاده از هادیهای ساخته شده تماماً از آلیاژهای آلومینیوم (5005 یا 6201) با توجه به مزایای فراوان، امروزه گسترش فراوانی در نقاط مختلف دنیا یافته است، بگونه‌ای كه در برخی كشورها نظیر فرانسه قسمت عمده خطوط انتقال هوایی از آلیاژهای آلومینیوم با قابلیت عملیات حرارتی ساخته شده‌اند، بدون آنكه نیازی به هسته‌های تقویت‌كننده فولادی در آنها وجود داشته باشد. هدایت چنین خطوطی نیز بسیار بالا و در حدود 54 درصد IACS است. استفاده از این كابلها در كشورهای در حال توسعه نیز در حال افزایش است. در برخی موارد، سیم‌های تقویت‌كننده این هادیها بجای آلیاژ آلومینیوم از كامپوزیت‌های آلومینیومی ساخته می‌شوند تا ضمن ایجاد مقاومت به خوردگی مناسب در هادی، استحكام آنها بخصوص در دماهای بالاتر نیز افزایش یابد. در هر حال مهمترین مزایای استفاده از هادیهای ساخته شده بطور كامل از سیم‌های آلیاژی آلومینیوم (AAAC) را می‌توان بصورت زیر خلاصه كرد: الف) مقاومت به خوردگی این هادیها در محیط‌های صنعتی یا ساحلی به مراتب بالاتر از هادیها ACSR است. ب) استحكام این هادیها در حدود 2 برابر آلومینیوم 1350 است. ج) وزن این هادیها در حدود 20 درصد سبكتر از هادیهای ACSR با قطر معادل است. د) سختی سطحی این هادیها بسیار بیشتر از آلومینیوم 1350 است. این حالت باعث می‌شود كه حین نصب و بهره‌برداری از این هادیها، سطح آنها كمتر دچار تخریب شود و پدیده‌های كرونا و تداخل‌های رادیویی كمتری در آنها اتفاق بیافتد. و) این نوع هادیها نسبت به هادیهای ACSR به تجهیزات و روشهای ساده‌تری جهت اتصال نیاز دارند هـ) با توجه به آنكه هادیهای AAAC كاملاً غیرمغناطیسی هستند، تلفات آهنی (مغناطیسی) آنها نسبت به هادیهای ACSR در حد بسیار كمتری قرار دارد.

برگرفته از وبلاگ http://electrotech.blogfa.com/

نظرات() 
http://unicin.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 12:59 ق.ظ

Beneficial content. Thanks a lot.
click now buy cialis brand prices on cialis 10 mg generic cialis 20mg uk purchase once a day cialis cialis generico milano only now cialis 20 mg click here cialis daily uk compare prices cialis uk generic cialis soft gels click here to buy cialis
http://hailaso.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:23 ق.ظ

Many thanks, An abundance of information.

cialis daily dose generic cialis per paypa price cialis per pill canadian discount cialis acheter du cialis a geneve buy cialis online cialis in sconto acquisto online cialis cialis uk next day cialis 5mg
http://tomsdake.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:40 ب.ظ

You actually reported that very well.
cialis generika in deutschland kaufen viagra cialis levitra venta de cialis canada cialis 30 day sample canadian drugs generic cialis cialis online cialis soft tabs for sale cialis authentique suisse cialis savings card weblink price cialis
Cialis pills
جمعه 31 خرداد 1398 09:28 ق.ظ

Fine advice. Thanks a lot.
cialis en mexico precio cialis professional yohimbe cialis pills boards cialis generico online cialis prezzo di mercato cialis arginine interactio cialis for sale south africa cialis 30 day sample cialis canada female cialis no prescription
http://toisuckdi.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:51 ب.ظ

You actually explained this perfectly.
we choice free trial of cialis how to buy cialis online usa cialis 20 mg cut in half we like it safe cheap cialis fast cialis online prices for cialis 50mg if a woman takes a mans cialis cialis generico cialis patent expiration cialis 20 mg cut in half
cialis sale sydney
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:27 ب.ظ

Great material, Kudos.
tadalafil tablets the best choice cialis woman i recommend cialis generico cialis online deutschland dosagem ideal cialis does cialis cause gout effetti del cialis cialis coupon cialis et insomni buying brand cialis online
i recommend cialis generico
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:04 ق.ظ

Kudos. Good information.
buy cialis online nz cialis patentablauf in deutschland cialis patentablauf in deutschland cialis y deporte cialis tablets cialis with 2 days delivery when can i take another cialis generic cialis 20mg tablets cialis sale online generic cialis tadalafil
Buy generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:27 ق.ظ

This is nicely expressed! .
cialis online nederland cialis dose 30mg side effects of cialis cialis for sale enter site natural cialis cialis generique cialis online cialis generisches kanada cialis wir preise ou trouver cialis sur le net
Cialis canada
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:34 ب.ظ

You definitely made the point.
cialis 20 mg effectiveness 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 30 day trial coupon precios cialis peru cialis canada on line look here cialis order on line free cialis prix cialis once a da cialis italia gratis viagra vs cialis vs levitra
http://teiprivhand.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:48 ق.ظ

Effectively expressed of course! .
cialis for daily use generic low dose cialis cialis pills in singapore achat cialis en europe canadian cialis cialis taglich prices on cialis 10 mg cialis 20 mg cialis generic cialis dosage recommendations
http://partlote.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:07 ب.ظ

Regards. Plenty of data.

free generic cialis cialis professional from usa cialis generico lilly tadalafil 10 mg cost of cialis cvs acheter cialis meilleur pri cialis en mexico precio cialis daily dose generic cialis wir preise cialis for sale
http://exegan.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 08:08 ق.ظ

Lovely stuff, Thanks a lot.
cialis lowest price generic for cialis cialis authentique suisse ou acheter du cialis pas cher generico cialis mexico purchase once a day cialis buy cialis online cheapest achat cialis en itali buy cialis sample pack where to buy cialis in ontario
Buy cialis
جمعه 24 خرداد 1398 03:22 ق.ظ

Cheers. Good information!
cialis rckenschmerzen cialis for sale south africa try it no rx cialis cialis taglich generic cialis pro cialis venta a domicilio cialis en mexico precio cialis 20 mg best price cialis prezzo di mercato cialis purchasing
http://beyspecad.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:28 ب.ظ

Thanks. Lots of facts.

cialis price thailand only best offers cialis use cialis para que sirve low cost cialis 20mg cialis canada tadalafil tablets cialis vs viagra cialis 5 mg buy cialis 20 mg cut in half look here cialis cheap canada
http://tipipog.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:41 ب.ظ

Appreciate it, A lot of information.

cialis 30 day trial coupon enter site very cheap cialis cialis 10mg prix pharmaci generic cialis 20mg uk cialis rezeptfrei cialis price thailand cialis 20 mg effectiveness cialis side effects dangers viagra vs cialis vs levitra we recommend cialis info
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:10 ق.ظ

You made your point extremely clearly..
cialis coupons printable cialis super kamagra get cheap cialis cialis soft tabs for sale cialis generika cialis venta a domicilio cialis italia gratis purchase once a day cialis cialis efficacit buying cialis on internet
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 08:36 ب.ظ

This is nicely put. !
cialis daily new zealand cost of cialis cvs buy cialis buying cialis in colombia generic cialis achat cialis en europe recommended site cialis kanada generic cialis with dapoxetine cialis tablets for sale online prescriptions cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 03:03 ب.ظ

Awesome information, Thank you.
cialis qualitat cialis authentique suisse cialis 200 dollar savings card cialis for sale in europa buying cialis on internet order a sample of cialis cialis ahumada tarif cialis france cialis pills price each cialis coupons
http://canadianpharmacyes.com/
شنبه 24 فروردین 1398 09:43 ق.ظ

This is nicely said. .
canadian pharmacy uk delivery canadianpharmacy pharmacy onesource canada rx buy viagrow online pharmacies india canadian pharmacy king how safe are canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals reviews cialis from canada
Cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:08 ب.ظ

Nicely voiced indeed! !
estudios de cialis genricos cialis 50 mg soft tab il cialis quanto costa cialis generico postepay cialis for sale cialis 5 mg funziona acheter cialis meilleur pri cialis soft tabs for sale cialis kaufen wo cialis pills in singapore
Buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 10:51 ق.ظ

Awesome postings. Appreciate it.
cialis 5mg cialis pills price each what is cialis viagra cialis levitra prezzo di cialis in bulgaria cialis ahumada wow cialis 20 cialis generico in farmacia fast cialis online we use it cialis online store
canadian online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 10:14 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
canada rx drugs for sale deep web pharmacy canada reviews pharmacy canada 24 canadian pharmacies shipping to usa canada online pharmacies reviews canada online pharmacies surrey canada medications buy canada medication prices canadian prescriptions online
viagrayosale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:58 ق.ظ

You actually expressed this well!
tarif cialis france cialis professional from usa cialis 5mg cialis generic generic cialis review uk cialis reviews cialis et insomni where cheapest cialis cialis sale online only now cialis 20 mg
http://canadianpharmacyonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:52 ب.ظ

Valuable content. Kudos!
can you buy viagra without prescriptions buy original viagra online sildenafil usa viagra to buy get viagra cheap how much is viagra buy viagra pills online uk how do i get viagra online buying viagra online safe get viagra uk
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:28 ب.ظ

You said this fantastically!
we choice cialis pfizer india are there generic cialis click now cialis from canada canada discount drugs cialis cialis 5 mg schweiz 200 cialis coupon cost of cialis per pill cialis 20 mg best price cialis rezeptfrei sterreich tadalafil generic
http://cialisvbuy.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:01 ب.ظ

Wonderful tips. Kudos!
walgreens price for cialis cialis online holland we choice free trial of cialis click now buy cialis brand cialis tablets for sale 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis super acti cialis 20 mg 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis levitra
buy viagra online australia
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:39 ق.ظ

Cheers! Numerous knowledge.

buy viagra legally buy sildenafil online cheap rx online cheap generic sildenafil buying viagra online uk viagra online prescription viagra how to buy buy viagra on line online pharmacy viagra viagra nz buy
Online cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:16 ق.ظ

Effectively expressed really. !
generic low dose cialis buy cialis cheap 10 mg cialis taglich cialis without a doctor's prescription buy online cialis 5mg viagra cialis levitra cialis online acquistare cialis internet import cialis acheter cialis kamagra
foot pain causes
یکشنبه 4 تیر 1396 12:25 ب.ظ
My brother suggested I might like this blog. He used to
be totally right. This put up truly made my day.
You cann't believe simply how a lot time I had spent for this information! Thanks!
idioticancestry97.jimdo.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 11:51 ب.ظ
I am not sure where you're getting your info, but good topic.
I needs to spend a while studying much more
or figuring out more. Thanks for excellent info I used to be searching for this info for my mission.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : امین بیات

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← صفحات جانبی

← نظرسنجی

  تمایل به دریافت کدام یک از آموزش های تخصصی زیر را دارید؟

بررسی محاسبه ی مدل فلش ولتاژ به دلیل راه اندازی موتورهای ولتاژ بالا و توان بزرگ

چکیده: راه اندازی موتورهای ولتاژ بالا و با توان بزرگ ، تاثیر شدیدی بر روی شبکه های قدرت گذاشته و موجب فلش (sag) ولتاژ می شود. در موارد شدید، بر روی عملکرد نامی دیگر وسایل نیز تاثیر می گذارد. Sag (فلش) ولتاژ، برجسته ترین مشکل کیفیت توان بوده، و هر دو سمت منبع توان را تحت تاثیر قرار می دهد. این مقاله اساسا بر روی فرآیند راه اندازی موتورهای القایی ولتاژ بالا و با توان بزرگ که در صنعت کاربرد زیادی دارند، تمرکز دارد. مدل کردن فرآیند راه اندازی موتور شامل انتخاب مدار معادل موتورهای با ساختارهای مختلف، جمع آوری و بررسی امپدانس های روتور و استاتور، فرآیندی کلیدی می باشد. بطور طبیعی، با نداشتن مواد آزمایش تحویل، این کمیت ها را باید با آزمایش بدست آورد. نکته ی کلیدی برای افزایش دقت شبیه سازی، مدل کردن روابط ریاضی امپدانس های استاتور و روتور موتور در فرآیند راه اندازی برای بدست آوردن منحنی دقیق تر گشتاور الکترومغناطیسی موتور، شامل جمع آوری و ارزیابی اینرسی چرخشی موتور، می باشد. این مستقیما به مدت زمان راه اندازی موتور بستگی دارد. جمع آوری و ارزیابی منحنی گشتاور بار، به گشتاور شتاب مربوط می باشد. سرانجام، آن (گشتاور بار) مدت زمان فرآیند راه اندازی را تعیین می کند. این مقاله همچنین روش های کاهش جریان راه اندازی به منظور کاهش اثر بر روی شبکه قدرت، و در نتیجه کنترل سطح فلش ولتاژ به یک محدوده، را معرفی می کند. این تحقیق بطور موفقیت آمیزی در ارزیابی توان برای جمع آوری پروژه ی Shanghi Qingcaosha Raw Water، پروژه ی واحدهای سردسازی Shanghai Zizhuyuan استفاده شده است.
کلیدواژه ها: راه اندازی موتور، مدل محاسباتی

دانلود - 20000 تومان
فال حافظ

ابزار فال حافظ


یک راهبرد دقیق کنترل توان برای واحدهای تولید پراکندۀ با واسط الکترونیک قدرت در یک ریزشبکه چندباسه ولتاژ پایین

چکیده- در این مقاله، برای ریزشبکه ولتاژ پایین یک راهبرد کنترل توان ارائه می‌شود، جائی که در آن امپدانس خط عمدتا مقاومتی، امپدانس نابرابر بین واحدهای تولید پراکنده (DG)، و محل بارهای ریزشبکه باعث می‌شوند روش مرسوم کنترل droop فرکانس و ولتاژ غیرممکن باشد. راهبرد کنترل توان ارائه شده شامل یک اندوکتانس مجازی در خروجی اینورتر واسط و یک الگوریتم تسهیم و کنترل دقیق توان است که در این الگوریتم هم اثر افت ولتاژ امپدانس و هم اثر بار محلی DG در نظر گرفته شده است. بخصوص اینکه اندوکتانس مجازی می‌تواند با معرفی یک امپدانس به شدت اندوکتیو حتی در شبکه ولتاژ پایین با امپدانس مقاومتی خط، به طور موثر مانع تزویج بین توان‌های حقیقی و راکتیو شود. از طرف دیگر، بر اساس امپدانس به شدت اندوکتیو، الگوریتم تسهیم دقیق توان راکتیو به این صورت عمل می‌کند که افت ولتاژهای امپدانس را تخمین زده و صحت و دقت تسهیم و کنترل توان راکتیو را بهبود می‌بخشد. در نهایت اینکه، با در نظر گرفتن محل‌های مختلف بارها در یک ریزشبکه چندباسه، با به کارگیری یک تخمین آنلاین آفست توان راکتیو برای جبرانسازی اثرات تقاضاهای توان بار محلی DG، دقت کنترل توان راکتیو را می‌توان بهبود داد. راهبرد کنترل توان پیشنهادی در این کار، شبیه‌سازی شده و بصورت عملی روی یک ریزشبکه ولتاژ پایین نمونه تست شده است. 

عبارات کلیدی- تولید پراکنده (DG)، روش کنترل droop، ریرشبکه، اینورتر موازی، کنترل توان، تسهیم توان، منبع انرژی تجدیدپذیر (RES) . 

دانلود - 25000 تومان

← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :