تبلیغات
مهندسی برق - کلید های اتوماتیک فشار ضعیف
مهندسی برق

کلید های اتوماتیک فشار ضعیف

شنبه 11 بهمن 1393

نویسنده: امین بیات | طبقه بندی:تابلو برق صنعتی، 


کلید های اتوماتیک

به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی , تجهیزات صنعتی ,سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از :

1- فیوزها

2-کلید فیوزها

3- کلید های اتوماتیک

استفاده می شود.

دلیل استفاده از کلید های اتوماتیک :

1- فیوزها همیشه نمی توانند عمل حفاظت موضعی و سلکتیو را در انواع مختلف شبکه ها بطور کامل و بدون خطا انجام دهند.

2-در صورتی که نیاز به قطع همزمان سه فاز باشد نمی توان از فیوز و کلید فیوز استفاده کرد.

3- در برخی از موارد می بایست به محض رخ دادن حالت خاص مانند افزایش یا کاهش ولتاژ شبکه بطور خودکار قطع و آلارم های لازم ایجاد گردد و یا کنتاکتهایی سیگنالهایی را قطع و یا وصل و فرمان صادر کنند.

مزایای استفاده از کلید های اتوماتیک :

1- کلید های اتوماتیک پس از قطع مدار در اثر جریان زیاد و یا هر عامل دیگری بلافاصله آماده بهره برداری مجدد می باشند.

2- با کمک کنتاکتهای فرعی که در آن تعبیه شده است می توان وضعیت کلید را در هر حالت توسط سیگنال تعیین و در اتاق فرمان منعکس کرد.

3- ساختمان این کلید ها به گونه ای است که اگر کلید را برروی یک مدار اتصال کوتاه شده ببندیم در ضمن عمل بسته شدن رله اضافه جریان کلید بسرعت وارد عمل شده و مدار را قطع می کند .

انواع کلید اتوماتیک از لحاظ ساختار :

1- کلید های اتوماتیک کامپکت (بدنه تزریقی)

Moulded Case Circuit Breaker (MCCB)

2- کلید های اتوماتیک هوایی

 Air Circuit Breaker (ACB)

کلیدهای کمپکت

انواع کلید اتوماتیک:

1- کلید های اتوماتیک کمپکت (بدنه تزریقی)(MCCB) :

بدنه این نوع از کلید ها از نوع خاصی از قالبهای تزریقی ساخته می شود و از جمله خصوصیات آنها کوچک بودن ابعاد آنها و از معایب آنها می توان به عدم امکان سرویس و تعمیر آنها و کمتر بودن قدرت قطع آنها نسبت به کلید های هوایی اشاره نمود .

کلید های اتوماتیک تا رنج 1250 آمپر از نوع کمپکت و کلید های با جریان نامی بالاتر از نوع هوایی می باشند.

2- کلید های اتوماتیک هوایی (ACB) :

از جمله خصوصیات آنها می توان به قابلیت تعمیر و سرویس و قدرت قطع بالاتر نسبت به کلید های کمپکت و از جمله معایب آنها می توان به ابعاد نسبتا بزرگ آنها اشاره نمود.

این کلید ها در رنج های آمپری بالا طراحی و ساخته می شوند.

بخش های حفاظتی کلید های اتوماتیک:

کلید های اتوماتیک مجهز به دو قسمت حفاظتی می باشند :

الف – قسمت حفاظت در مقابل اضافه بار:

 این قسمت معمولا از نوع رله حرارتی بوده و در حال حاضر از نوع الکترونیکی  نیز ساخته می شود .

با عبور جریان بار بیش میزان تنظیم شده کلید قطع خواهد نمود.

ب- قسمت حفاظت در مقابل جریان اتصال کوتاه :

این قسمت معمولا از نوع رله الکترو مغناطیسی بوده و بطور مستقیم و یا از طریق ثانویه یک CT  تحریک شده و موجب قطع کلید می گردد .

از آنجا که قدرت قطع کلید های اتوماتیک بالا می باشد به آنها کلید قدرت در شبکه فشار ضعیف نیز می گویند.

توجه :

***کلیدهای اتوماتیک دارای سه کنتاکت اصلی یا قدرت , تعدادی کنتاکت های فرعی یا کمکی و کنتاکتهای جرقه گیر می باشند.

*** کلید های اتوماتیک زیر رنج 125 آمپر طبق استاندارد فقط دارای حفاظت اضافه بار قابل تنظیم می باشند و حفاظت اتصال کوتاه در آنها ثابت است .

استاندارد کلید های اتوماتیک فشار ضعیف :

1- IEC 60947-1

2- IEC 60947-2

کلید های اتوماتیک

به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی , تجهیزات صنعتی ,سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از :

1- فیوزها

2-کلید فیوزها

3- کلید های اتوماتیک

استفاده می شود.

دلیل استفاده از کلید های اتوماتیک :

1- فیوزها همیشه نمی توانند عمل حفاظت موضعی و سلکتیو را در انواع مختلف شبکه ها بطور کامل و بدون خطا انجام دهند.

2-در صورتی که نیاز به قطع همزمان سه فاز باشد نمی توان از فیوز و کلید فیوز استفاده کرد.

3- در برخی از موارد می بایست به محض رخ دادن حالت خاص مانند افزایش یا کاهش ولتاژ شبکه بطور خودکار قطع و آلارم های لازم ایجاد گردد و یا کنتاکتهایی سیگنالهایی را قطع و یا وصل و فرمان صادر کنند.

مزایای استفاده از کلید های اتوماتیک :

1- کلید های اتوماتیک پس از قطع مدار در اثر جریان زیاد و یا هر عامل دیگری بلافاصله آماده بهره برداری مجدد می باشند.

2- با کمک کنتاکتهای فرعی که در آن تعبیه شده است می توان وضعیت کلید را در هر حالت توسط سیگنال تعیین و در اتاق فرمان منعکس کرد.

3- ساختمان این کلید ها به گونه ای است که اگر کلید را برروی یک مدار اتصال کوتاه شده ببندیم در ضمن عمل بسته شدن رله اضافه جریان کلید بسرعت وارد عمل شده و مدار را قطع می کند .

انواع کلید اتوماتیک از لحاظ ساختار :

1- کلید های اتوماتیک کامپکت (بدنه تزریقی)

Moulded Case Circuit Breaker (MCCB)

2- کلید های اتوماتیک هوایی

 Air Circuit Breaker (ACB)

کلیدهای کمپکت

انواع کلید اتوماتیک:

1- کلید های اتوماتیک کمپکت (بدنه تزریقی)(MCCB) :

بدنه این نوع از کلید ها از نوع خاصی از قالبهای تزریقی ساخته می شود و از جمله خصوصیات آنها کوچک بودن ابعاد آنها و از معایب آنها می توان به عدم امکان سرویس و تعمیر آنها و کمتر بودن قدرت قطع آنها نسبت به کلید های هوایی اشاره نمود .

کلید های اتوماتیک تا رنج 1250 آمپر از نوع کمپکت و کلید های با جریان نامی بالاتر از نوع هوایی می باشند.

2- کلید های اتوماتیک هوایی (ACB) :

از جمله خصوصیات آنها می توان به قابلیت تعمیر و سرویس و قدرت قطع بالاتر نسبت به کلید های کمپکت و از جمله معایب آنها می توان به ابعاد نسبتا بزرگ آنها اشاره نمود.

این کلید ها در رنج های آمپری بالا طراحی و ساخته می شوند.

بخش های حفاظتی کلید های اتوماتیک:

کلید های اتوماتیک مجهز به دو قسمت حفاظتی می باشند :

الف – قسمت حفاظت در مقابل اضافه بار:

 این قسمت معمولا از نوع رله حرارتی بوده و در حال حاضر از نوع الکترونیکی  نیز ساخته می شود .

با عبور جریان بار بیش میزان تنظیم شده کلید قطع خواهد نمود.

ب- قسمت حفاظت در مقابل جریان اتصال کوتاه :

این قسمت معمولا از نوع رله الکترو مغناطیسی بوده و بطور مستقیم و یا از طریق ثانویه یک CT  تحریک شده و موجب قطع کلید می گردد .

از آنجا که قدرت قطع کلید های اتوماتیک بالا می باشد به آنها کلید قدرت در شبکه فشار ضعیف نیز می گویند.توجه :

***کلیدهای اتوماتیک دارای سه کنتاکت اصلی یا قدرت , تعدادی کنتاکت های فرعی یا کمکی و کنتاکتهای جرقه گیر می باشند.

*** کلید های اتوماتیک زیر رنج 125 آمپر طبق استاندارد فقط دارای حفاظت اضافه بار قابل تنظیم می باشند و حفاظت اتصال کوتاه در آنها ثابت است .

تعاریف:

طبقه مصرف A :

کلید هایی که بدون تاخیر زمانی در مدار مورد استفاده قرار می گیرند مانند کلید های اتوماتیک فشار ضعیف کمپکت .

طبقه مصرف B :

کلید هایی که دارای قدرت قطع اتصال کوتاه بالا بوده و دارای یک تاخیر زمانی کوتاه مدت و جریان نامی قابل تحمل کوتاه مدت قابل تنظیم می باشند مانند کلید های اتوماتیک فشار ضعیف هوایی .

رله اضافه بار :

جهت حفاظت تجهیز مورد نظر در مقابل اضافه بار از رله اضافه بار در کلید استفاده می شود این رله ها به دوصورت الکترونیکی و حرارتی بوده و تابع جریان و تاخیر زمانی می باشند.

یکی از مشکلات رله های اضافه با حرارتی تاثر دمای محیط برروی کارکرد آنها بود که در حال حاظر با استفاده از رله های الکترونیکی این مشکل مرتفع گردیده است .

رله اتصال کوتاه :

جهت حفاظت تجهیز در مقابل جریان زیاد اتصال کوتاه از رله اتصال کوتاه در کلید استفاده شده که یک رله مغناطیسی است این رله تابعی از جریان و زمان می باشد که در کلید های کمپکت فشار ضعیف بدون دخالت زمان عمل می کند .

 : Uiولتاژ نامی عایقی  برابر مقدار ولتاژی است كه بر مبنای آن مقاومت عایقی كلید و سایر اجزاء تعیین می گردد 300

 : Uimpولتاژ ضربه یا ایمپالس مقدار پیك ولتاژ ضربه ای كه تجهیز بدون خراب شدن می توان تحمل كند .  برابر 8 کیلوولت

: Uimpولتاژ ضربه یا ایمپالس مقدار پیك ولتاژ ضربه ای كه تجهیز بدون خراب شدن می توان تحمل كند .  برابر 8 کیلوولت

: Ueولتاژ نامی ولتاژی است كه ظرفیت قطع و وصل كلید بر اساس آن مشخص می گردد و برابر ولتاژ فاز به فاز سیستم می باشد .

Icu : حداكثر قدرت قطع اتصال كوتاه یا حداكثر مقدار جریان اتصال كوتاه كه كلید توانایی قطع آن را دارد .

: Icsمقدار جریان اتصال كوتاه قابل قطع توسط كلید یا جریانی كه كلید می تواند بدون هیچگونه آسیب دیدگی قطع كند . این جریان بر حسب درصدی از Icu تعریف می گردد .

 :Icmپیك ظرفیت وصل اتصال كوتاه یا ماكزیمم جریان اتصال كوتاه قابل وصل توسط كلید .

 این جریان بایستی همواره بیش از جریان Icu باشد .

: Icw جریان قابل تحمل كوتاه مدت كلید

از آنجا كه كلید های كمپكت دارای تنظیم زمان اتصال كوتاه نمی باشند این كلید ها جزء category A بوده و Icw برای آنها تعریف نمی شود و این پارامتر برای كلید های هوایی تعریف می گردد .

زمانهای تنظیم : 0.05 , 0.1 , 0.25 , 0.5 , 1 SEC

: In جریان نامی كلید

جریان نامی كلید مشخص كننده جریانی است كه كلید در شرایط از پیش تعیین شده ای تحت آن كار خواهد كرد .

: Ir جریان بار تنظیمی

این پارامتر برای كلیدهای اتوماتیك با رله حرارتی و الكترونیكی همان اضافه بار قابل تنظیم می باشد . بطور مثال در برخی از كلید ها این میزان را از 0.6 تا 1 می توان تنظیم نمود و این بدین معنی است كه در یك كلید با جریان نامی 100 آمپر می توان كلید را از 60 تا 100 آمپر تنظیم نمود .

Ir = n.In    , n =0.6-1

: Im جریان اتصال كوتاه كلید

این مقدار برای كلیدهای اتوماتیك با رله مغناطیسی از 5 تا 10 برابر جریان نامی كلید قابل تنظیم می باشد و این مقدار در كلید های هوایی از 2 تا 15 برابر جریان نامی می باشد .

بطور مثال در یك كلید با جریان نامی 630 آمپر جریان اتصال كوتاه می توان از 2250=630*5  تا 6300= 630*10 آمپر تنظیم نمود .

Im = n.In    , n =5-10

نمودار2

منحنی نمایش دهنده مشخصه زمان – جریان در كلید های اتوماتیك نمایش دهنده وضعیت و نحوه عملكرد رله های اضافه بار و اتصال كوتاه و قطع سریع می باشد.

در شكل زیر منحنی a مربوط به رله اضافه بار و منحنی n مربوطه به رله مغناطیسی و منحنی s مربوط به قطع آنی كلید می باشد .

چنان كه مشاهده می شود این كلید جریان اتصال كوتاه شدید را بسیار سریع (چند میلی ثانیه) قطع می كند .

نمودار3

منحنی مشخصه زمان –جریان

توجه:

در اكثر كلید های كمپكت تنظیمات جریان اتصال كوتاه (Im) بصورت ضریبی از جریان نامی (In) می باشد ولی در برخی از موارد جریان اتصال كوتاه كلید ضریبی از جریان با تنظیمی می باشد .

قطع كلید در اثر عبور جریان اضافه بار یا اتصال كوتاه به ترتیب بستگی به مقادیر تنظیمی Ir و Im دارد و زمان قطع كلید از روی منحنی مشخصه زمان – جریان كلید تعیین می گردد .

برای تنظیم رله مغناطیسی باید مینیمم جریان اتصال كوتاه در محل محاسبه و تنظیم رله مغناطیسی بر اساس مینیمم جریان اتصال كوتاه در محل انجام می گیرد .

تاثیر درجه حرارت برروی رله اضافه بار

كلیه كلیدهای كمپكت معمولا براساس سفارش مشتری در 40 یا 45 درجه سانتیگراد كالیبره می شود .

 از آنجا كه عملكرد رله حرارتی كلید متاثر از درجه حرارت هوای محیط می باشد . بنابراین چنانچه كلید در درجه حرارتی به غیر از آنچه در آن كالیبره شده است بكار گرفته شود در این صورت رله حرارتی كلید در جریان باری غیر از بار تنظیمی عمل می كند .

بجز كلیدهایی كه دارای رله اضافه بار الكترونیكی كه تابعی از دمای محیط نمی باشند.

تجهیزات جانبی

تجهیزات جانبی قابل نصب برروی كلیدها :

1- موتور الكتریكی : به منظور شارژ (وصل ) یا دشارژ (قطع) از راه دور كلیدهای اتوماتیك از موتور الكتریكی استفاده می شود .

2- رله شنت تریپ (Shunt Trip): این رله هنگامی كه ولتاژ تغذیه اش مقداری بین 70 تا 110 درصد ولتاژ نامی گردد فرمان قطع كلید را صادر می كند یا می توان به كمك كنتاكت كمكی عمل این رله را برای مقاصد دیگر مانیتور نمود. این رله ها در كلید های كمپكت در دو تیپ كلی برای ولتاژ dc و ac ساخته شده اند .

2- رله افت ولتاژ (Under Voltage)این رله هنگامی كه ولتاژ تغذیه اش كوچكتر یا مساوی 70%   ولتاژ نامی گردد فرمان قطع كلید را صادر می كند . این رله همچنین از وصل كلید در هنگام پایین بودن ولتاژ جلو گیری می كند .

رله های افت ولتاژ در دو نوع uvr و uvrd ساخته شده اند و تفاوت آنها در زمان قطع می باشد . uvr به محض افت ولتاژ از حد معین فرمان قطع را صادر می كند ولی uvrd همین عمل را بعد از یك تاخیر زمانی انجام می دهد .

3- كنتاكت های كمكی (AS  on/off switch)كنتاكت های كمكی همزمان با پلهای اصلی كلید عمل می كنند و همواره وضعیت قطع یا وصل كلید را در پایانه های خود نمایش می دهند .

4- كنتاكت های كمكی (BA)كنتاكت های خطا در هنگام وقوع یك اضافه بار یا یك اتصال كوتاه عمل كرده و آن را در پایانه های خود منعكس می نمایند .

5- واحد محدود كننده جریان (Limiter Unit)از این واحد به منظور بالا بردن قدرت قطع كلیدهای كمپكت استفاده می شود .

6- كشویی (Plug-in)از این تجهیز جهت كشویی كردن كلید های mccb استفاده می شود .

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : امین بیات

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← صفحات جانبی

← نظرسنجی

  تمایل به دریافت کدام یک از آموزش های تخصصی زیر را دارید؟

بررسی محاسبه ی مدل فلش ولتاژ به دلیل راه اندازی موتورهای ولتاژ بالا و توان بزرگ

چکیده: راه اندازی موتورهای ولتاژ بالا و با توان بزرگ ، تاثیر شدیدی بر روی شبکه های قدرت گذاشته و موجب فلش (sag) ولتاژ می شود. در موارد شدید، بر روی عملکرد نامی دیگر وسایل نیز تاثیر می گذارد. Sag (فلش) ولتاژ، برجسته ترین مشکل کیفیت توان بوده، و هر دو سمت منبع توان را تحت تاثیر قرار می دهد. این مقاله اساسا بر روی فرآیند راه اندازی موتورهای القایی ولتاژ بالا و با توان بزرگ که در صنعت کاربرد زیادی دارند، تمرکز دارد. مدل کردن فرآیند راه اندازی موتور شامل انتخاب مدار معادل موتورهای با ساختارهای مختلف، جمع آوری و بررسی امپدانس های روتور و استاتور، فرآیندی کلیدی می باشد. بطور طبیعی، با نداشتن مواد آزمایش تحویل، این کمیت ها را باید با آزمایش بدست آورد. نکته ی کلیدی برای افزایش دقت شبیه سازی، مدل کردن روابط ریاضی امپدانس های استاتور و روتور موتور در فرآیند راه اندازی برای بدست آوردن منحنی دقیق تر گشتاور الکترومغناطیسی موتور، شامل جمع آوری و ارزیابی اینرسی چرخشی موتور، می باشد. این مستقیما به مدت زمان راه اندازی موتور بستگی دارد. جمع آوری و ارزیابی منحنی گشتاور بار، به گشتاور شتاب مربوط می باشد. سرانجام، آن (گشتاور بار) مدت زمان فرآیند راه اندازی را تعیین می کند. این مقاله همچنین روش های کاهش جریان راه اندازی به منظور کاهش اثر بر روی شبکه قدرت، و در نتیجه کنترل سطح فلش ولتاژ به یک محدوده، را معرفی می کند. این تحقیق بطور موفقیت آمیزی در ارزیابی توان برای جمع آوری پروژه ی Shanghi Qingcaosha Raw Water، پروژه ی واحدهای سردسازی Shanghai Zizhuyuan استفاده شده است.
کلیدواژه ها: راه اندازی موتور، مدل محاسباتی

دانلود - 20000 تومان
فال حافظ

ابزار فال حافظ


یک راهبرد دقیق کنترل توان برای واحدهای تولید پراکندۀ با واسط الکترونیک قدرت در یک ریزشبکه چندباسه ولتاژ پایین

چکیده- در این مقاله، برای ریزشبکه ولتاژ پایین یک راهبرد کنترل توان ارائه می‌شود، جائی که در آن امپدانس خط عمدتا مقاومتی، امپدانس نابرابر بین واحدهای تولید پراکنده (DG)، و محل بارهای ریزشبکه باعث می‌شوند روش مرسوم کنترل droop فرکانس و ولتاژ غیرممکن باشد. راهبرد کنترل توان ارائه شده شامل یک اندوکتانس مجازی در خروجی اینورتر واسط و یک الگوریتم تسهیم و کنترل دقیق توان است که در این الگوریتم هم اثر افت ولتاژ امپدانس و هم اثر بار محلی DG در نظر گرفته شده است. بخصوص اینکه اندوکتانس مجازی می‌تواند با معرفی یک امپدانس به شدت اندوکتیو حتی در شبکه ولتاژ پایین با امپدانس مقاومتی خط، به طور موثر مانع تزویج بین توان‌های حقیقی و راکتیو شود. از طرف دیگر، بر اساس امپدانس به شدت اندوکتیو، الگوریتم تسهیم دقیق توان راکتیو به این صورت عمل می‌کند که افت ولتاژهای امپدانس را تخمین زده و صحت و دقت تسهیم و کنترل توان راکتیو را بهبود می‌بخشد. در نهایت اینکه، با در نظر گرفتن محل‌های مختلف بارها در یک ریزشبکه چندباسه، با به کارگیری یک تخمین آنلاین آفست توان راکتیو برای جبرانسازی اثرات تقاضاهای توان بار محلی DG، دقت کنترل توان راکتیو را می‌توان بهبود داد. راهبرد کنترل توان پیشنهادی در این کار، شبیه‌سازی شده و بصورت عملی روی یک ریزشبکه ولتاژ پایین نمونه تست شده است. 

عبارات کلیدی- تولید پراکنده (DG)، روش کنترل droop، ریرشبکه، اینورتر موازی، کنترل توان، تسهیم توان، منبع انرژی تجدیدپذیر (RES) . 

دانلود - 25000 تومان

← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :